Hizmetler

Sanal Ameliyat Planlama Platformu
Vermiş olduğumuz ana hizmet sanal ameliyat platformu sağlamak ve uygulanan sanal ameliyat sonucu oluşan geometriler için HAD analizleri hazırlamak. Bu rapor aşağıdaki verileri içermektedir.

 • Ameliyat aşamalarının kıyaslanması
 • Teorik kardiyak çıkış düşmesi
 • Akış çizgileri
 • Fenestrasyon performansı
 • Pulsatil güç kaybı
 • Toplam Vena Cava akış pulsatillik endeksi
 • Periferal pulsatil enerji kaybı
 • Organ hemodinamiği ve ameliyat sonrası tekrar modelleme parametreleri
 • Lokal damar büyümesi hesaplamaları
 • 3B yama tasarımı
 • Lenfatik sistem performansı
 • Kondüit bükülmesine olan hassaslık
 • Venöz uyum rezervi
 • Ölçekleme
 • Tek ventrikül fonksiyonu

Rapid_Prototyping

Hızlı Prototipleme
Cerrahların bir kısmı kalbin fiziksel modeli üzerinde inceleme yapmak istiyorlar. Biz ayrıca 3B yazıcımız sayesinde kalp ve ona yakın büyük damarların fiziksel modellerini de çıkaryoruz.

Rapid_Prototyping_2