Teknoloji

Ameliyat Planlama Platformu’nun Metodolojisi
Ameliyat planlama süreci cerrahin hasta verilerini (MR, BT, kataterizasyon , vs.) sistemimize yüklemesi ile başlar. Biz hastanın kardiyovasküler geometrisini bu verileri kullanarak elde ederiz.  Cerrah farklı konfigürasyonları sanal ameliyat yöntemini kullanarak geometriye uygular. Her konfigürasyon için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri yapılır. Analiz raporu cerraha gönderilir ve cerrah bu rapor doğrultusunda ameliyat için seçeceği yönteme karar verir.

pre-surgical-planning
Yama Tasarımı
Yamalar Yenidoğan Çocuk Kalp Hastalıkları ameliyatlarında sıkılıkla kullanılır. Geleneksel olarak yamanın şekil ve büyüklüğüne ameliyat esnasında karar verilir. Biz Hemodyn olarak cerrahlara ameliyat öncesinde yama tasarlamalarına imkan verecek sanal ameliyat araçları geliştiriyoruz. İlk olarak hastanın kariyovasküler yapısı BT veya MR görüntüleri kullanılarak oluşturulur. Veri tabanımızdaki ideal ve sağlıklı 3 boyutlu yeni doğan aort veya sağ çıkım yolu anatomilerinin SketchCad cerrahi planlama programımız kullanılarak hastadan alınan ve tamir gerektiren 3B geometri üstüne getirilir. Böylece hasarlı ve yeni doku bölgeleri belirlenerek, dikiş çizgisi hesaplanır. Bu aşamada kan basıncı olduğu esnadaki yama geometrisi çıkarılır. Sonlu hesaplama teknikleri ile yamanın kan basıncı olmadığı esnadaki geometrisi hesaplanır.

patch-design